הסכם חברות ותנאי שימוש

הסכם חברות זה מסדיר את כללי החברות באתר ולא ניתן להפוך לחבר מבלי לקבל חוזה זה. עם הסכם חברות זה, אתה מסכים לציית לכללי השימוש באתר הבאים; לכן, יש לקרוא אותו בעיון. אם עברת את השלב הזה, זה אומר שאתה מסכים לתנאים הבאים.

הסכם חברות

1. מסיבות

א) jffactory.net (להלן 'JFFactoryShop'). ב) משתמש אינטרנט ("חבר") שהוא חבר באתר jffactory.net )

2. נושא החוזה

נושא הסכם זה הוא לקבוע את תנאי השימוש באתר JFFactoryShop https://www.jffactory.net.

3. זכויות וחובות של הצדדים

3.1. חבר מביע ומתחייב כי המידע האישי והאחר שהוא/היא נותן בעת היותו חבר באתר https://www.jffactory.net נכון לפני החוק וכי הוא/היא יעשה זאת. לפצות בדיוק ומיד על כל נזק שייגרם ל-JFFactoryShop עקב העובדה שמידע זה אינו נכון. 3.2. חבר אינו יכול לתת את הסיסמה שהוא/היא יצר באתר JFFACTORYSHOP לאנשים או ארגונים אחרים, והוא/היא הבעלים של הזכות להשתמש בסיסמה המדוברת. 3.3. החבר מסכים לא לגשת או להשתמש בנתונים של משתמשי אינטרנט אחרים ללא רשות. אחרת, האחריות המשפטית והפלילית הנובעת מכך שייכת לחלוטין לחבר. 3.4. JFFactoryShop רשאית לחשוף את המידע האישי של החבר כאשר הדבר נדרש כמחויבות משפטית או (א) על מנת לעמוד בדרישות החוק או עם תהליכים משפטיים שנמסרו ל-JFFactoryShop; וכן (ב) כאשר יש צורך להגן ולהגן על הזכויות והקניין של בני משפחת JFFactoryShop ושל אתר JFFactoryShop. 3.5. ננקטו צעדים כדי להבטיח שהאתר JFFACTORYSHOP נקי מוירוסים ותוכנות זדוניות דומות. בנוסף, על מנת להבטיח את הבטיחות האולטימטיבית, על המשתמש לספק מערכת הגנה משלו מפני וירוסים ולספק את ההגנה הנדרשת. 3.6. JFFactoryShop שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכן האתר בכל עת, לשנות או לסיים שירותים כלשהם הניתנים למשתמש, למחוק את פרטי המשתמש והנתונים המאוחסנים באתר JFFactoryShop. 3.7. JFFactoryShop רשאית לשנות, לעדכן או לבטל את התנאים וההגבלות של הסכם החברות בכל עת וללא הודעה מוקדמת ו/או דרישה. כל הוראה שתוקנה, עודכנה או בוטלה בכל דרך אחרת תחייב את כל החברים בעת הפרסום. 3.8. ל-JFFactoryShop, בהתאם להסכם חברות זה, הזכות לשלוח הודעות דואר אלקטרוני אינפורמטיביות לכתובות הדואר האלקטרוני הרשומות שלה ולשלוח הודעות SMS לטלפונים ניידים, ולחבר, באישור של הסכם חברות זה, ייחשב כאילו קיבל שליחת דואר אלקטרוני אינפורמטיבי לכתובת הדואר האלקטרוני שלו והודעות SMS לטלפון הנייד שלו. אם חבר מוכן להפסיק לקבל דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, הוא/היא רשאים לתת הודעה בכתב אל שלום @jffactory.net 4. סיום ההסכם הסכם זה יישאר בתוקף עד לביטול החברות של הצד המתקשר או ביטול החברות על ידי JFFactoryShop. אם חבר יפר הוראה כלשהי בהסכם החברות, של JFFactoryShop, יוכל לסיים את החוזה באופן חד צדדי על ידי ביטול החברות של החבר. 5. אַכִיפָה הרשמה כחבר פירושה שהחבר קרא את כל תנאי הסכם החברות ומקבל את התנאים הכלולים בהסכם החברות. הסכם זה נחתם ברגע החברות של החבר ונכנס לתוקף הדדי.
עגלת קניות
Scroll to Top